Інформація про підприємство

 1. Цілі діяльності комунального підприємства – визначені Статутом підприємства.
 1. Квартальна, річна фінансова звітність за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування - розміщена на сайті управління комунального майна.  
 1. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності – не проводилися.
 1. Статут підприємства у чинній редакції 2017 року.
 1. Біографічна довідка керівника підприємства.
 1. Біографічні довідки членів наглядової ради - наглядової ради на підприємстві немає.
 1. Річні звіти керівника  - розміщені  на сайті управління комунального майна.  
 1. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника – відповідно контракту.
 1. Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної форми власності щодо комунального підприємства.
 1. Опис істотних передбачуваних ризиків , що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства:
 • Зміни  законодавчо-нормативних актів, що регламентують фармацевтичну діяльність.
 • Недобросовісна конкуренція.
 • Затримка та скорочення фінансування державних програм.
 • Здорожчання енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів, плати за землю, комунальних послуг.
 1. Відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» - відомості про договори розміщенні на сайті публічних закупівель.
 1. Інформація про операції та зобов»язання підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов»язання комунального підприємства (фінансові та не фінансові), що виникають у результаті державного приватного партнерства - вимога не має відношення до підприємства.