Інформація про підприємство

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліки України» (далі за текстом Товариство).

Код ЄДРПОУ – 42502360

Адреса: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 55, http://liki.cn.ua/,  тел. 67-51-43

Години прийому директора – щовівторка – 9-00 - 13-00 год.

 1. Цілі діяльності Товариства – визначені Статутом Товариства. Основні види діяльності – роздрібна торгівля фармацевтичними,  медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; оптова торгівля фармацевтичними товарами; виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів тощо.
 2. Статут ТОВ "Ліки України" у чинній редакції 2018 року.
 3. Структура Товариства з назвою структурних підрозділів та контактними даними керівників (прізвище, ім’я, по батькові, телефон, e-mail),  структурні підрозділи на розділу сайту - аптеки мережі. Інформація щодо  вакантних посад у відділі кадрів Товариства.
 4. ТОВ «Ліки України»  – найбільша   аптечна мережа  в Чернігівській області,  яка представлена в усіх районах області; виробник лікарських засобів в  умовах аптеки, в т.ч. виготовлення лікарських засобів в асептичних умовах; функціонує база підготовки провізорів-інтернів; єдиний постачальник в області наркотичних, психотропних  лікарських засобів та прекурсорів.
 5. Товариством забезпечується ефективне функціонування  фармацевтичного контролю якості лікарських засобів, підвищення професійного рівня фармацевтичних кадрів та ефективне використання цього кадрового потенціалу. Приймає участь у всіх державних і соціальних програмах – у державній програмі «Доступні ліки», проводить відпуск препаратів інсуліну за безкоштовними рецептами хворим на цукровий діабет, забезпечує лікарськими засобами хворих, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС та іншим пільговим категоріям хворих. Завдяки плідній праці всього колективу в області створена надійна і відповідальна аптечна служба, яка спроможна надавати населенню якісну, повну і своєчасну медикаментозну допомогу.
 6. Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних),  декларація про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру - Біографічна довідка керівника підприємства. Декларація про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру на сайті НАЗК.
 7. Опис істотних передбачуваних ризиків, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства:
 • Зміни  законодавчо-нормативних актів, що регламентують фармацевтичну діяльність.
 • Недобросовісна конкуренція.
 • Затримка та скорочення фінансування державних програм.
 • Здорожчання енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів, плати за землю, комунальних послуг.
 1. Інформація про укладені за звітний період договори з використанням бюджетних коштів (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору)  -  розміщенні на сайті публічних закупівель.
 2. Інформація про стан виконання договорів з використанням бюджетних коштів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові Директора), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності) – на сайті публічних закупівель.