Інформація про підприємство

 1. КП «Ліки України» Чернігівської обласної ради

  Код ЄДРПОУ – 01980762.

  м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 55, http://liki.cn.ua/,  тел. 67-51-43 . 

  Часи роботи генерального директора – понеділок – п’ятниця - 8-00 - 18-00 год.

  Часи прийому генерального директора – щовівторка – 9-00 - 13-00 год.

 2. Цілі діяльності комунального підприємства визначені Статутом підприємства.

 3. Статут комунального  підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше - статут підприємства у чинній редакції 2017 року.

 4. Структура підприємства з назвою структурних підрозділів та контактними даними керівників (прізвище, ім’я, по батькові, телефон, e-mail), штатний розпис комунального підприємства та незайняті посади, робочі місця за штатним розписом – структурні підрозділи на розділу сайту - аптеки мережі. Інформація щодо діючого штатного розпису та вакантних посад у відділі кадрів підприємства.

 5. Інформація про основні види діяльності, послуги комунального підприємства для фізичних та юридичних осіб, ціни, порядок формування тарифів та умови і порядок оплати послуг, в тому числі реквізити для сплати коштів за послуги - основні види діяльності визначені Статутом підприємства. Ціноутворення проводиться згідно вимог Постанови Кабінету України від 17 жовтня 2008 року № 955 « Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

 6. Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної форми власності щодо комунального підприємства.

 7. Квартальна, річна фінансова звітність за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування - розміщена на сайті управління комунального майна 

 8. Реєстр боргових зобов’язань комунального підприємства - по терміну річної звітності за 2018 рік інформація не сформована.

 9. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального  підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального  підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством - не проводилися.

 10. Річні звіти керівника та наглядової ради  (у разі її утворення) комунального  підприємства - розміщені  на сайті управління комунального майна.  

 11. Інформація про операції та зобов’язання комунального  підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального  підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства - вимога не має відношення до підприємства.

 12. Опис істотних передбачуваних ризиків, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства:

 • Зміни  законодавчо-нормативних актів, що регламентують фармацевтичну діяльність.
 • Недобросовісна конкуренція.
 • Затримка та скорочення фінансування державних програм.
 • Здорожчання енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів, плати за землю, комунальних послуг.

13. Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального  підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних),  декларація про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру - Біографічна довідка керівника підприємстваДекларація про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру на сайті НАЗК.

14. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального  підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального  підприємства є незалежним – наглядової ради на підприємстві немає.

15. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального  підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням - наглядової ради на підприємстві немає.

16. Обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період - всього та в розрізі бюджетних програм - вимога не має відношення до підприємства.

17. Обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період - всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету) - вимога не має відношення до підприємства.

18. Інформація про укладені за звітний період договори з використанням бюджетних коштів (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору)  -  розміщенні на сайті публічних закупівель.

19. Інформація про стан виконання договорів з використанням бюджетних коштів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності) – на сайті публічних закупівель.

20. Кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження – у 2018 році одне закордонне відрядження, сума витрат складає 3 087 грн.