Аптечний ринок України за підсумками 2019 р.: Helicopter View

У 2019 р. показники розвитку економіки України перевершили прогнози експертів. За даними Державної служби статистики України (ДССУ), зростання ВВП продовжується, у ІІI кв. 2019 р. приріст ВВП становив 4,1%. У жовтні Національний банк України (НБУ) поліпшив свій липневий прогноз зростання ВВП на 2019 р. з 3,0 до 3,5%. У 2020 р. НБУ прогнозує зростання ВВП на рівні 3,5%. Споживча інфляція знижувалася протягом року з 9,2% в січні до 4,1% в грудні 2019 р. Загалом за підсумками 2019 р. споживча інфляція становила 7,9%. Фіксується і зростання міжнародних резервів, які станом на 1 січня 2020 р. перевищили 25 млрд. дол. США, що стало найбільшим показником за останні 7 років. У даній публікації розглянуто ключові показники і тренди фармацевтичного ринку України* за підсумками 2019 р. При підготовці матеріалу використані дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research».

«АПТЕЧНИЙ КОШИК»

За підсумками 2019 р. обсяги роздрібної реа­лізації всіх категорій товарів «аптечного кошика» становили 103,9 млрд грн, що в доларовому еквіваленті дорівнює 4,0 млрд дол. США. Порівняно з 2018 р. обсяги продажу збільшилися на 16,5% в гривневому та 23,5% в доларовому вираженні. У натуральному вираженні обсяги продажу скоротилися на 2,8% до 1,7 млрд упаковок (рис. 1).

Рис. 1
Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» у грошовому і натуральному вираженні, а також в доларовому еквіваленті за підсумками 2017–2019 рр. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з попереднім роком
Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» у грошовому і натуральному вираженні, а також в доларовому еквіваленті за підсумками 2017–2019 рр. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з попереднім роком
Зростання ринку в доларовому вираженні — 23,5%

У розрізі категорій товарів «аптечного кошика» приріст аптечного продажу в грошовому вираженні відзначається для всіх категорій товарів. У той же час у натуральному вираженні приріст продажу відзначається для косметики і дієтичних добавок, а для лікарських засобів і медичних виробів зафіксовано зниження на рівні 3 і 5% відповідно (табл. 1).

Таблиця 1 Обсяги роздрібного продажу різних категорій товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2017–2019 рр.
Рік Лікарські засоби Медичні вироби Косметика Дієтичні добавки Ринок у цілому
Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, %
Грошове вираження, млн грн
2017 61 186,6 20,9 84,2 5484,8 16,9 7,6 2579,1 18,9 3,5 3380,7 39,9 4,7 72 631,1 21,3
2018 74 683,5 22,1 83,7 6743,8 23,0 7,6 3118,4 20,9 3,5 4620,9 36,7 5,2 89 166,6 22,8
2019 86 046,9 15,2 82,8 7784,8 15,4 7,5 3702,4 18,7 3,6 6326,2 36,9 6,1 103 860,4 16,5
Натуральне вираження, млн упаковок
2017 1113,4 6,5 66,1 464,1 1,0 27,5 45,8 7,5 2,7 62,4 26,3 3,7 1685,6 5,5
2018 1142,2 2,6 65,2 491,2 5,8 28,0 47,3 3,4 2,7 71,8 15,2 4,1 1752,6 4,0
2019 1109,7 –2,8 65,1 465,0 –5,3 27,3 48,0 1,5 2,8 80,9 12,6 4,8 1703,7 –2,8

У структурі аптечного продажу товарів українського та зарубіжного виробництва, для українського фармринку характерне переважання зарубіжних товарів у грошовому вираженні. У натуральному вираженні превалюють вітчизняні, за винятком медичних виробів, де частка зарубіжних товарів перевищує позначку 50% (рис. 2).

Рис. 2
Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2018–2019 рр.
Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2018–2019 рр.

За підсумками 2019 р. зарубіжні виробники дещо зміцнили свої позиції на ринку, збільшивши частку майже в усіх категоріях товарів «аптечного кошика», за винятком медичних виробів, як у грошовому, так і в натуральному вираженні порівняно з 2018 р.

Середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками 2019 р. становила 61,0 грн і зросла на 19,8% порівняно з 2018 р. (рис. 3). Найдорожчою категорією в досліджуваний період стали дієтичні добавки, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 78,2 грн. Для лікарських засобів цей показник знаходиться на рівні 77,5 грн, косметики — 77,1 грн, медичних виробів — 16,7 грн.

Більш детально за посиланням https://www.apteka.ua/article/531429

Рубрики: